Opłaty:

Opłaty dla uczniów/słuchaczy Szkół Marszałkowskich ustalane są na każdy rok szkolny przez Sejmik Województwa Łódzkiego. W przypadku wolnych miejsc opłaty dla innych osób (studentów) określa Dyrektor BSWŁ w Łodzi.

Dane do przelewu bankowego:

Pieniądze za mieszkanie w bursie należy wpłacać na konto:

PEKAO S.A. XI Oddział w Łodzi
82 1240 3073 1111 0010 1971 1963
Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Narutowicza 122
90 – 145 Łódź

W treści wpłacający wpisuje:

imię i nazwisko mieszkańca  
opłata za bursę za m-c np. VI 2012r.

Na górę strony