Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122

Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2016/2017

190 zł miesięcznie od osoby dla uczniów szkół policealnych, słuchaczy centrów kształcenia ustawicznego oraz zakładów kształcenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego

380 zł miesięcznie od osoby dla pozostałych innych osób np. studentów

Za każdy miesiąc należy uiszczać opłaty najpóźniej do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc (w tym dniu wpłata powinna zostać zaksięgowana na koncie bursy)

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO

Pieniądze za mieszkanie w bursie należy wpłacać na konto:

PEKAO S.A. XI Oddział w Łodzi
38 1240 3073 1111 0010 6836 2329
Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Narutowicza 122
90 – 145 Łódź

 

W treści wpłacający wpisuje:

Imię i nazwisko mieszkańca oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata np. IX 2016